Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego

12 września dziękowaliśmy za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Waldemar Wesołowski. Po Mszy władze miasta otworzyły wystawę IPN o kardynale Wyszyńskim i św. Janie Pawle II na zakończenie uroczystości wszyscy obecni posadzili dęba „kardynała Wyszyńskiego”. Serdecznie dziękuję pan Łukaszowi Puźnieckiemu, burmistrzowi Miasta Polkowice, panu Wojciechowi Marciniak, wiceburmistrzowi Polkowic, panu Romanowi Rozmysłowskiemu, przewodniczącemu Rady Miasta i panu Bogdanowi Godlewskiemu dyrektorowi Centrum Kultury w Polkowicach za obecność i wsparcie naszych działań. Wszystkim Parafianom dziękuję za wspólną modlitwę i dziękczynienie.

Paczuszka dla Maluszka

Paczuszka dla Maluszka

Od I niedzieli Adwentu rozpoczynamy akcję Paczuszka dla Maluszka. Zebrane rzeczy trafią do Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Stowarzyszenia "Monar". Akcję koordynuje Pani Renata Chmielowska. W Palcówce przebywa obecnie 30 osób. Wśród nich dzieci w wieku od...

czytaj dalej