Papieska intencja na listopad

Papieska intencja powszechna na listopad 2021:

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (wypalenie zawodowe) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie

Każdy człowiek jest osobą złożoną: posiada widzialne ciało i niewidzialną zmysłowo duszę (czyli rozum poznający prawdę i wolną wolę zdolną do samodzielnych decyzji, wyborów dobra albo zła). W tym ludzkim złożeniu wyróżnić można niezmiernie wiele delikatnych powiązań cielesno-duchowych, emocjonalnych, somatycznych itd. I wiele nauk zajmuje się badaniem tego fascynującego bogactwa dobra, jakim jest człowiek. Niestety, ta jedność psycho-fizyczna została zaburzona przez grzech pierworodny i ciągle na tym przemijającym świecie oprócz chorób cielesnych występuje ogrom chorób i cierpień, które cielesnymi nie są. Najcięższe choroby – to choroby duchowe, czyli grzechy ciężkie, bo człowiek zamyka się w nich na samego Pana Boga, na Miłość i Prawdę. Istnieją również choroby i zaburzenia psychiczne, które mogą być bardzo nieprzyjemne dla cierpiącej osoby, a także dla jej otoczenia. Do takich cierpień osobowych można zaliczyć m.in. zaburzenia depresyjne oraz syndromy wypalenia zawodowego. Oczywiście każdy z tych stanów powinien być prowadzony przez kompetentnego lekarza, ale jak każde cierpienie, również i te są przedmiotem duchowej troski Kościoła, gdyż cierpiący człowiek – choć czasem tego na zewnątrz nie widać – może nieść bardzo ciężki krzyż, z którym sam nie potrafi sobie duchowo poradzić, i dlatego każdy gest miłosiernego wsparcia cieszy samego Chrystusa.

Często jednak osoby cierpiące, zwłaszcza wewnętrznie, bywają niezrozumiane, marginalizowane, a nawet wyśmiewane, gdyż nie potrafią „zabrać się do życia”, wykonać nawet prostych czynności nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie potrafią „chcieć”, czego nie widać w wydawałoby się sprawnym ciele. Dlatego te (jak i wszystkie) choroby potrzebują łaski Bożej dla całego środowiska cierpiącego: i dla samego chorego, i dla jego rodziny, i dla przyjaciół oraz znajomych. Wiara bowiem w Chrystusa przynosi Nadzieję i Miłość, przekraczające ten przemijający świat; wsparcie pochodzące z Wiary otwiera perspektywę na Życie Wieczne, na bezpośrednie działanie samego Boga-Miłości, który w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym pokonał zło, śmierć, choroby oraz cierpienie. Jednakże wspieranie ciężej doświadczanych osób jest niezmiernie trudne i dlatego papież Franciszek zachęca nas do modlitwy, by pomoc cierpiącym mogła opierać się na łasce Bożej, a nie tylko na skończonych, ludzkich możliwościach naturalnych, którym zawsze brakuje Pełni.

Wizyta duszpasterska 22.01 – 29.01.2023 r.

Wizyta duszpasterska 22.01 – 29.01.2023 r.

- poniedziałek: ul. Dąbrowskiego (numery domów: 11, 15, 17, 19)  i Mickiewicza numery zaproszeń: 183, 66, 76, 214, 117. - wtorek ul. Dąbrowskiego (numery domów 4, 6, 26a, 27, 32a) i Sucharskiego numery zaproszeń: 152, 33, 5, 39, 270, 276, 241, 17, 210, 96, 64, 21,...

czytaj dalej
Wizyta duszpasterska 15.01 – 22.01.2023 r.

Wizyta duszpasterska 15.01 – 22.01.2023 r.

- poniedziałek: Hubala (numery domów: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) numery zaproszeń: 120, 128, 294, 320, 219, 72, 86, 274, 138, 31, 49, 29, 48, 108, 121, 126. - wtorek ul. Harcerska i Brzozowa numery zaproszeń: 68, 115, 186, 67, 132, 180, 182, 170, 56, 10, 99,...

czytaj dalej
Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska

- poniedziałek 9 stycznia : Biedrzychowa, numery zaproszeń: 98, 56, 69, 90, 104, 268, 216, 281, 284; - wtorek 10 stycznia ul. Legnicka (numery domów 3a, 3b, 9a, 9b i 11)numery zaproszeń: 332, 47, 45, 265, 153, 173, 333, 95, 125, 203, 220, 200, 51; - środa 11 stycznia...

czytaj dalej