Strona internetowa Stowarzyszenia Świętego Sebastiana

Kliknięcie w obrazek poniżej przekierowuje na stronę Stowarzyszenia

Stowarzyszenie św. Sebastiana, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie  przepisów polskiego prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2261),  innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Polkowice. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową    w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Stowarzyszenie może nabywać udziały w spółkach prawa handlowego jak również uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i  wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, turystyki, sportu i ekologii, oraz w zakresie działalności społecznej i kulturalnej.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

  • promocję i organizację wolontariatu;
  • działalność charytatywną;
  • inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;  
  • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;  
  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;  
  • organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;
  • szerzenie i kultywowanie pamięci św. Sebastiana.
stowarzyszenie

Udostępnij to...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter
Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła

Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła

W święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała miło nam poinformować o peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy 4 – 6 listopada 2022 r. Parafia Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach.

czytaj dalej
Październik – miesiąc modlitwy różańcowej

Październik – miesiąc modlitwy różańcowej

Miesiąc październik to tradycyjnie miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej Parafii nabożeństwa różańcowe odprawiane są o godz. 17.30. Zapraszamy na nie szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. W tym roku dzieci otrzymają...

czytaj dalej