Ustanowienie nowego proboszcza

1 listopada 2020 r. biskup Zbigniew Kiernikowski ustanowił ks. Marka Kluwaka proboszczem Parafii Matki Boskiej Łaskawej w Polkowicach.

nowy proboszcz Ks.dr Marek Kluwak

Ks. Marek Kluwak urodził się 18.02.1973 r. w Zgorzelcu. W 1994 roku ukończył Technikum Górnicze w Zgorzelcu. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2000 r. w katedrze legnickiej przez posługę biskupa Tadeusza Rybaka. Po święceniach został skierowany do posługiwania w parafii św. Maksymiliana M. Kolbe w Lubinie (2000 – 2005), następnie do parafii św. Judy Tadeusza w Legnicy (2005 – 2007) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy (2007 – 2009). W 2009 roku biskup Stefan Cichy ustanowił ks. Marka proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince (2009 – 2020).

Ks. Marek Kluwak ukończył studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu broniąc pracę magisterską z teologii specjalizacja prawo kanoniczne oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim uzyskując tytuł doktora teologii ze specjalizacją: liturgika.

20 sierpnia 2017 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Krzeszowskiej. W Kapitule jest penitencjarzem oraz wypełnia funkcję sekretarza.

Ks. Marek Kluwak pełnił posługę kapelana Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Jaworskiego, Koordynatora Szlaku Cysterskiego Diecezji Legnickiej, kapelana Myśliwych ziemi jaworskiej.

Ks. Kluwak po święceniach kapłańskich podejmował pracę jako nauczyciel religii, wykładowca liturgiki na studium dla osób świeckich, wicedyrektor Szkoły Liturgicznej Diecezji Legnickiej, odpowiedzialny za formację lektorów i ceremoniarzy w diecezji. Pracował także w Legnickiej Kurii Biskupiej na stanowisku sekretarza Wydziału Duszpasterskiego. Jest odpowiedzialny za redakcję kalendarza liturgicznego diecezji legnickiej.

Plan nawiedzenia figury św. Michała Archanioła

Plan nawiedzenia figury św. Michała Archanioła

PIĄTEK 4 listopada 2022 17.30 – Nabożeństwo oczekiwania. 18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia. 21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia. SOBOTA 5 listopada 2022 9.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i...

czytaj dalej