Akcja Katolicka

Przy Parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana powstanie oddział Akcji Katolickiej. W środę odbyło się spotkanie robocze, na którym prezes Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej pan Jan Zimroz przekazał informacje związane z celami i statutem AK. Na spotkaniu obecny był ks. prof. Jan Klinkowski – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej oraz pan Jan Zarzycki i pan Roman Rozmysłowski, a także przedstawiciele młodego pokolenia Emilia i Mateusz.