Duszpasterze

ks. dr Marek KLUWAK – proboszcz parafii od 1 listopada 2020

ks. Marek Kluwak urodził się 18.02.1973 r. w Zgorzelcu. Po maturze, którą zdał w Technikum Górniczym w Zgorzelcu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2000 r. z rąk bp. Tadeusza Rybaka.

Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie (2000 – 2005); św. Tadeusza w Legnicy (2005 – 2007), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy (2007 – 2009). W 2009 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince (dekanat jaworski), a w 2020 roku proboszczem Parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach.

W czasie swojej posługi kapłańskiej pracował jako sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej, audytor w Sądzie Duchownym Diecezji Legnickiej, redaktor naczelny Kalendarza Liturgicznego Diecezji Legnickiej, członek zespołu przygotowującego I Synod Diecezji Legnickiej, członek zespołu synodalnego ds. liturgii, członek Komisji Liturgicznej Diecezji Legnickiej, penitencjarz diecezjalny, kapelan Straży Pożarnej Powiatu Jaworskiego, kapelan Myśliwych Powiatu Jaworskiego, kapelan Ratowników Górniczych ZG Rudna i ZG Polkowice – Sieroszowice.

Podczas formacji seminaryjnej obronił pracę magisterską: „Szkoły i wychowanie katolickie w Kodeksie Jana Pawła II” uzyskując tytuł magistra teologii na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat przedstawiając dysertację: „Analiza hermeneutyczno – teologiczna modlitw Wigilii Paschalnej” uzyskując stopień doktora nauk teologicznych ze specjalizacją liturgika.

Podczas wizyty św. Jana Pawła II został wyznaczony do asysty podczas liturgii Mszy św. 2 czerwca 1997 r w Legnicy.

Ks. Marek Kluwak otrzymał od bp Stefana Cichego tytuł kanonika RM oraz od bp Zbigniewa Kiernikowskiego godność kanonika gremialnego Kapituły Krzeszowskiej, w której pełni funkcję sekretarza i penitencjarza.