Pan dr Grzegorz Niemyjski napisze ikonę Matki Bożej Łaskawej

Planujemy, że ikona zostanie umieszczona w kościele w dniu patronalnego święta 2 czerwca. Wybraliśmy już artystę, który napiszę ikonę jest to pan dr Grzegorz Niemyjski. Przygotowaniem parafii do wprowadzenia ikony będzie konferencja wygłoszona przez ks. dr Jana Pazgana 25 lutego.