Papieska intencja modlitewna – październik 2023

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Dwa lata temu, 9 października 2021 roku, papież Franciszek otworzył w Rzymie XVI Synod Biskupów na temat: Ku Kościołowi synodalnemu – komunia, uczestnictwo, misja. W ramach Synodu przeprowadzono szerokie konsultacje w parafiach i diecezjach. Lokalne Episkopaty zebrały syntezy z tych spotkań i przesłały je do Rzymu. Na ich podstawie, we wrześniu ubiegłego roku, powstała pierwsza wersja dokumentu roboczego, który był przedmiotem dalszych konsultacji na poziomie międzynarodowym i kontynentalnym. Ich owocem było siedem dokumentów końcowych, które z kolei posłużyły do opracowania drugiej wersji dokumentu roboczego Synodu. To właśnie on jest przedmiotem obecnych obrad Zgromadzenia Ogólnego w Rzymie.

W podjętej refleksji nie chodzi jednak tylko o wypracowanie kolejnego, ostatecznego dokumentu, czyli papieskiej adhortacji, która zwieńczy Synod i pozwoli ucieszyć się drukowanym owocem dwuletniej zadumy. Celem jest ożywienie Kościoła, zwłaszcza w aspekcie wspólnoty, zaangażowania wiernych i świadomości misji. Dwa lata tej refleksji to nic innego jak wsłuchiwanie się i dialog na każdy temat, który jest teraz dla życia wiarą ważny.

W homilii wygłoszonej na Mszy inaugurującej Synod papież pytał, czy jako wspólnota chrześcijańska idziemy za Bogiem, który uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy raczej unikamy wychodzenia do ludzi i w obawie przed nieznanym zasłaniamy się wymówkami typu: to nie potrzebne albo zawsze tak było? Franciszek dał zarazem trzy zachęty na synodalną drogę: do spotkania, słuchania i rozeznawania. Spotkanie, choć wymaga otwartości, tworzy wspólnotę, a jej członków porusza i ubogaca. Cierpliwe słuchanie pomaga zauważyć działanie Ducha Świętego. Rozeznawanie z kolei umożliwia podjęcie decyzji prowadzącej do przemiany. Wszystko na wzór Jezusa, który miał czas dla ludzi, słuchał tego, z czym przychodzili, i działał tak, że ich życie się zmieniało.

W miesiącu obrad Zgromadzenia Ogólnego Synodu papież prosi nas o modlitwę za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu. Po co? By rozeznając działanie Ducha Świętego, pozwolił się mu prowadzić ku peryferiom świata. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego Franciszek dał przykład takiej postawy, udając się w podróż apostolską do Mongolii. W kraju liczącym nieco ponad 3 miliony ludności co trzeci mieszkaniec uważa się za ateistę. Katolików jest tam zaledwie 1500. 86-letni papież nie tylko mianował ich biskupa kardynałem, ale z początkiem września osobiście ich odwiedził i umacniał w wierze tam, gdzie ją wyznają, na peryferiach świata.