Pielgrzymka do Grodowca

Nasza Parafia jest współorganizatorem i ma opiekę duchową nad II Pielgrzymką Jedności do Grodowca. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu.