Plan wizyty duszpasterskiej 22.01. – 27.01.2024 r.