Poświęcenie Ikony Matki Bożej Łaskawej

Dla Parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana 2 czerwca ma szczególne znaczenie. W naszej Wspólnocie jest to uroczystość Odpustu Parafialnego. W tym roku głównej Mszy świętej przewodniczył Biskup Piotr Wawrzynek. Podczas homilii Biskup zwrócił uwagę na znaczenie świętowania niedzieli.

Podkreślił wymiar duchowy, potrzebę uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., ale także potrzebę odpoczynku. Bycia z rodziną, bliskimi, tworzenia relacji, nabrania sił.

Podczas Mszy św. Biskup Piotr wprowadził i pobłogosławił Ikonę Matki Bożej Łaskawej, naszej Patronki. Ikona została napisane na desce, na której wcześniej wierni mieli możliwość zapisania swoich próśb, podziękowań i modlitw. Na tak przygotowanej desce powstał wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Napisania Ikony podjął się prof. dr hab. Grzegorz Niemyjski, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W czasie uroczystej Mszy św. Ikonę do kościoła wnieśli górnicy: Wiesław Kozdroń i Franciszek Syposz. Biskup Piotr pobłogosławił Ikonę używając specjalnie przygotowanego obrzędu, który jest używany w katolickim Kościele Ormiańskim. Tłumaczenia i adaptacji tekstu konsekracji ikon używanego w Kościele Katolickim w Libanie dokonali ks. Jan Pazgan i ks. Hovsep Aschkarian.

Uroczystość miała bardzo podniosły i wyjątkowy charakter. Nawiązywała także do kolejnej rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy.