Prośba o modlitwę w int. ks. dziekana Marka Pluskoty