Przekazanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności

6 grudnia Archidiecezja Białostocka podczas uroczystej Mszy św. przekaże relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności na ręce: pana Marcina Kaczanowskiego – Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” ZG Rudna, delegacji górników i ks. proboszcza Marka Kluwaka. Relikwie będą przechowywane w Parafii MB Łaskawej i św. Sebastiana.

Serdecznie dziękujemy Górniczej Solidarności za podjęte starania i pielęgnowanie tradycji, które pozostawił bł. ks. Jerzy Popiełuszko. “Zło – dobrem zwyciężaj”.