Tak, pomagam

W ramach akcji Caritas “Tak, pomagam”. Harcerze z III Szczepu Harcerskiego Ferramentis oraz młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu SP 2 kwestowali na rzecz potrzebujących w markecie Biedronka przy ulicy Dąbrowskiego. Serdecznie dziękujemy pani komendant Agnieszce Swereda oraz pani Anecie Koput za opiekę nad młodymi ludźmi. Dzięki waszemu zaangażowanie wiele osób ubogich i samotnych uśmiechnie się na te święta widząc ludzką życzliwość i pomoc. Dziękujemy.