Uroczystości 17.12.2023 r. – godz. 11.00

W niedzielę 17 grudnia o godz. 11.00 odbędą się jedne z ważniejszych uroczystości w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki staraniom „Solidarności” ZG Rudna i osobistemu zaangażowaniu oraz pomocy Przewodniczącego „Solidarności” pana Marcina Kaczanowskiego do Parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach zostaną wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez bpa Piotra Wawrzynka zostanie pobłogosławiony nowy sztandar „Solidarności”. Poprzedni sztandar decyzją Związku zostanie przekazany do Parafii. Msza św. będzie sprawowana w 42 rocznicę pacyfikacji ZG Rudna. Także w kościele zostanie umieszczony obraz bł. ks. Jerzego namalowany przez wrocławskiego artystę malarza Krzysztofa Annusewicza.

Msza św. będzie sprawowana w ornacie Solidarności Zagłębia Miedziowego. Kościół św. Sebastiana jest kościołem miejskim, kościołem patrona miasta, a historię Polkowic tworzy walka Solidarności i górników w obronie Ojczyzny, wiary, godności i honoru.

Uroczystości będą miały charakter patriotyczno – religijny.